Van A naar Barry

Reintegratie op grote hoogte

Het Bloembollenproject

In samenwerking met de gemeente Roermond en andere partijen heeft van A naar Barry meegewerkt aan het project; "Donderberg fleurt op". Een project waarbij de saamhorigheid van de wijk wordt bevorderd, om de kwaliteit van de buurt te verbeteren en de veiligheidsgevoelens te vergroten. Om de kloof tussen de jongeren en buurtbewoners te dichten/verkleinen is aandacht voor integratie van groot belang. Het tekort schietend onderhoud wordt aangepakt. Barry Lutgens en Joost van Kampen hebben met een aantal jongeren de buurt voorzien van een opknapbeurt.

Waarna op woensdag 30 oktober 90 enthousiaste basisschoolkinderen zo'n 10.000 bloembollen plantten in de voortuintjes van woningen in de wijk Donderberg in Roermond. De schoolkinderen werden begeleid door enkele leerkrachten, medewerkers van Westrom en Buurtbeheerbedrijf en 'Van A naar Barry'.

Na afloop was er voor de kinderen een traktatie. De oliebollen en limonade smaakten de kinderen goed.

L1 radio en TV maakten opnamen en spraken met de wethouders Pleyte en Kemp van de Gemeente Roermond, de kinderen en hun begeleiders.

Kijk voor het bijhorend filmpje op:

http://www.l1.nl/video/werkloze-jongeren-donderberg-knappen-wijk-op-30-okt-2013