Van A naar Barry

Reintegratie op grote hoogte

Van A naar Barry

van A naar Barry, van A naar Beter. Met ons team zorgen wij dat het U beter gaat. Zowel de klant, kandidaat of werkgever.

Van A naar Barry is een overlastbestrijdings-, re-integratie- en werkbedrijf in een.

Van A naar Barry staat voor: “er op af”, “no-nonsense” , “doen wat nodig is”. Onze medewerkers zijn dan ook niet doorsnee. We hebben de houding en de expertise om dit waar te maken. We hebben onorthodoxe en creatieve oplossingen voor lastige maatschappelijke problemen. Een van onze specialisaties is het om moeilijk plaatsbare klanten vanuit een uitkeringssituatie aan het werk krijgen. In ons werkbedrijf Schoonmaakbedrijf Lutgens en Echt Werken Werkt voorzien we ten dele zelf in deze banen.

Schoonmaakbedrijf Lutgens is een volwassen, zelfstandig schoonmaakbedrijf. Alle soorten schoonmaak worden geboden. Van algemeen schoonmaakwerk tot het specialistisch reinigen. Ook het schoonmaken van de openbare ruimte hoort hierbij. In Roermond onderhouden we bv. de Ernst Casimir Passage. Mensen worden vanuit de uitkering ten dele geplaatst in ons eigen bedrijf.

Bovendien valt onder van A naar Barry allerhande ander uitvoerend werk. Een voorbeeld hiervoor is het schuttingenproject. Hierbij worden in opdracht van de wooncorporaties schuttingen, die door de westrom gemaakt worden, geplaatst. Aan een professionele uitvoerder worden mensen gekoppeld die zodoende vanuit de uitkering aan het werk gaan volgens ons concept. Een ander voorbeeld is het concept van A naar Barry ijzersterk. We maken het venten van metalen tot echt werk, waardoor personen niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.over Echt Werken Werkt hoef ik weinig uit te leggen kijk op de site en u snapt waarom www.echtwerkenwerkt.nl

Echt werken Werkt
Dit geweldige concept vind vooral binnen de gemeente Roermond heel snel zijn weg.
Door een verfrissende en vernieuwde aanpak zorgen wij ervoor dat er een goede uitstroom ontstaat onder mensen vanuit een uitkeringssituatie. Middels ons grote netwerk van bedrijven in de regio , werken wij eigenlijk in omgekeerde volgorde. Wij leveren de consulenten een vacature, vanwaar er een selectie uit het bestand gemaakt wordt. Hier komt dan een geschikte kandidaat voor de vacature naar voren. Door een goede screening en ondersteuning op het gebied van Wonen, Werkten en Welzijn zijn wij in staat deze mensen snel aan een baan te helpen en zodoende maximale uitstroom te bereiken.
Naast deze vernieuwende methodiek hebben we nog een geheel nieuw concept voor de regio op poten gezet. Video-CV!!
Kandidaten bij ons aangemeld, krijgen de mogelijkheid om middels een Video-CV zichzelf te presenteren op de website. Door deze snelle en flitsende filmpjes wordt de afstand richting de arbeidsmarkt nog korter.
Ook werkgevers krijgen de mogelijkheid zich te presenteren, zodat er uiteindelijk een soort video-markt ontstaat , die de koppeling maakt tussen werkgever en werknemer via de digitale snelweg.
Kijk hiervoor verder op deze site!!!

Van A naar Barry - Van A naar Barry