Van A naar Barry

Reintegratie op grote hoogte

Ons aanbod

Kijk onder Diensten wat wij voor u kunnen betekenen.

We geven en gunnen mensen een reguliere baan, echt werk. De werknemer wordt dan uitbetaald voor zijn werk, in tegenstelling tot het krijgen van een uitkering. Voor dit werk dient men te “solliciteren”.
Samen met de consulent vanuit de sociale dienst wordt met de klant gesproken. We kijken naar de kwaliteiten van de persoon, de motivatie, de veerkracht, naar wat iemands potentieel is.
Indien iemand geschikt is om te kunnen werken zal dit ook dienen te gebeuren. Een weigerachtige houding van de klant zal wat ons betreft niet geaccepteerd hoeven te worden.

We willen voorkomen dat mensen gestigmatiseerd worden doordat ze alleen in aanmerking komen voor gesubsidieerd werk. Door een klant anders te benaderen en direct te beschouwen als mens en werknemer wordt er eigenwaarde, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen gecreëerd .

Ons aanbod - Van A naar Barry
Ons aanbod - Van A naar Barry
Ons aanbod - Van A naar Barry
Ons aanbod - Van A naar Barry